Turvallista ja laadukasta ruokaa jatkossakin!

12.12.2018 Loiman koulun vanhempainyhdistys ry, hallitus

Huittisten kaupungin taloussuunnitelmassa 2019-2021 esitetään säästöjä koulujen valmistuskeittiöiden osalta. Ehdotukseen kuuluu, että Loiman koulun kokin ja siivoojan tehtävä muutetaan ravitsemustyöntekijän tehtäväksi.

Toisin sanottuna koulusta lakkautettaisiin valmistuskeittiö ja siitä tehtäisiin jakelukeittiö. Jatkossa ruoka tuotaisiin keskuskeittiöstä kuljetuksella ja sen tulisi jakamaan ravitsemustyöntekijä, joka suunnitelmien mukaan myös siivoaisi. Kokopäiväinen työ muutettaisiin 4,5 tunnin työtehtäväksi, jonka aikana tulisi hoitaa ruoan jakelu, tiskaus ja koko koulun siivous.

Loiman koulun vanhempainyhdistys haluaa ottaa kantaa taloussuunnitelmaan, jonka säästöt ovat pienet sen aiheuttamiin haittoihin nähden.

Nykyinen valmistuskeittiö toimii moitteetta ja koulun keittäjä, Anu Hakala, on enemmän kuin työntekijä. Hän tekee työnsä hyvin ja välittää aidosti koulusta ja sen oppilaista. Osalla oppilaista on vaativia erikoisruokavalioita ja nyt vanhemmat ovat voineet luottaa, että lapsien ruokavaliota seurataan huolella myös erikoistilanteissa.

Jokainen oppilas on oppinut maistamaan kaikkia ruokia ja koulun ruokahävikki on minimaalinen. Asioita, jotka ovat tämän päivän maailmassa tärkeitä arvoja.

Anu on myös osin kiinteistönhoitaja, sillä hän muun muassa talvella harjaa ulkorappuset, valvoo tilojen kuntoa koko ajan ja ilmoittaa heti ongelmista.

Haluamme tuoda esille huolemme jakelukeittiön toimivuudesta etenkin erityisruokavalioiden osalta. Kyseenalaistamme myös toteutuuko suunnitelma 12 000 euron säästöistä vuodessa, kun siivousta ei todennäköisesti voi hoitaa suunnitellun työajan aikana luokkien ollessa käytössä. Käytännössä tarvitaan erillinen siivous tai vaihtoehtoisesti siivouksen laatu kärsii merkittävästi. Tuleeko ruokahävikki kasvamaan jakelukeittiön myötä? Nykymaailmassa myös kyseiseen asiaan tulisi kiinnittää entistä enemmän huomiota. Keskuskeittiön jätemylly pyörii, mutta millä kustannuksella?

Pienessä koulussa tarvitaan keittiöön henkilö, joka on osa koulua. Loiman koulun kokki toimii myös oikeiden ruokatottumusten opettajana. Terveellinen ja huolella valmistettu ruoka on merkittävä osa lasten kasvua ja kehitystä. Haluammehan taata kaikkien lasten turvallisen ja laadukkaan koulutien myös ruoan osalta?

Huittisten kaupunginvaltuusto on aiempien päätöstensä kautta antanut tukensa pienille kouluille. Nyt on jälleen aika näyttää mitä tuki käytännössä tarkoittaa.