Hyvä Arja Lehtonen

10.10.2018 Niina Immonen (ps.), kaupunginvaltuutettu, teknisen lautakunnan jäsen

Kiitos tärkeän aiheen nostamisesta julkiseen keskusteluun. Minne menet Huittinen -kirjoituksessasi (Lauttakylä-lehti 3.10.) toivot sanojen sijasta tekoja ja hyviä päätöksiä ikäihmisten asumispalveluihin liittyen.

Kirjoitat Huittisten kaupungin olevan lakkauttamassa Ainokotia aikana, jolloin tarvitaan omassa kodissaan asuville ikääntymisen ja sairauksien vuoksi olonsa ja elonsa turvattomaksi kokeville vanhuksille yhteisöllistä loppuelämän kotia.

Olemme tosiaan tilanteessa, jossa Ainokodin tilat ovat jäämässä käyttöömme Attendo Oy:n rakentaessa Tuulensointu-palvelukotia ja siirtäessä toimintansa uusiin tiloihin maaliskuussa.

25.9.2018 teknisen lautakunnan kokouksessa äänin 5–4 tuli hyväksytyksi teknisen johtajan ehdotus Ainokodin tilojen peruskorjauksesta vuoropäivähoidon tarpeisiin kustannusarviolla 1,2 miljoonaa euroa. Vuoropäivähoidolle on pitkään etsitty tiloja Pyhäjärviseudun ympäristölautakunnan määräyksen perusteella. Lapsia on pompoteltu paikasta toiseen, joten sinänsä ymmärrän teknisen johtajan ehdotuksen ja sen kannatuksenkin.

Hintalappu on kuitenkin korkea ja tilat olisivat huokeammalla pintaremontilla hyödynnettävissä nykyiseen käyttötarkoitukseensa tai vastaavanlaiseen toimintaan, mutta jostain syystä tämä ehdotus ei virkamiesten tai päättäjien enemmistön
joukossa ole saanut kannatusta. Tilat voisivat hyvin palvella esimerkiksi kuntoutus- ja arviointiyksikkönä, kuten olen jo keväällä kokouksessa ehdottanut.

STM:n laatusuositus määrittelee tavoitteet ympärivuorokautisen hoivan prosentuaalisesta osuudesta, joten tällä hetkellä Ainokodin mahdolliset hoitopaikat olisivat muualta pois, joskin tulevaisuudessa lisähoitopaikoille onkin tarvetta. Se, mitä toimintaa Ainokodissa jatkossa järjestetään, on osa myös sote-keskustelua. Onko kiinteistö jatkossa sitten maakunnan hallinnassa vai oman päätösvallan alla, riippuu seinien sisäisestä toiminnasta.

Ainokoti voisi myös tarjota tilaisuuden pienimuotoisemman toiminnan järjestämiseen alan pk-yrittäjälle, jos kaupunki olisi avoin tälle vaihtoehdolle. Perusturvan puolella lienee vielä oma ehdotuksensa Ainokodin tilojen käyttötarkoituksesta jatkossa. Jäämme kuulolle sen suhteen ja toivottavasti pystymme valtuustossa tekemään kauaskantoisia ja viisaita päätöksiä kaupunkimme asukkaiden ja ikäihmisten parhaaksi.

Kiitos Arja, että ikäihmiset ovat sydämenasia myös sinulle.