Edessä ylisuuren erikoissairaanhoidon pakkosopeutus

09.05.2018 Jukka Tuori, maakuntaneuvos, Huittinen

Seuraavalla Suomen eduskunnalla ja hallituksella on edessään ylisuuren erikoissairaanhoidon pakkosopeutus!

Satakunnan sairaanhoitopiiri on vuosikymmenet köyhdyttänyt maakunnan kuntia laskuttamalla jatkuvan laajentamisen kulut lain turvin jäsenkunnilta. Eivät rakennusneliöt ja -kuutiot paranna potilasta, vaikka niitä olisi moninkertainen määrä todelliseen tarpeeseen nähden. Potilaalle ja toivottavasti tulevaisuudessa asiakkaalle avun antaa osaava lääkärikunta ja taitava henkilökunta.

Sairaanhoitopiirin johdolle on rakentaminen ollut aina tärkeämpää kuin sitoutuneen, taitavan ja riittävän henkilökunnan varmistaminen. Olen vain nähnyt ja kuullut uutisia konsulttien laajennusvisioista. Sellaiset viestit ovat olleet vähissä, joissa iloitaan onnistuneista rekrytoinneista henkilökuntaan.

Näimme Satakunnan Kansassa konsulttivision uudesta Sata-sairaalasta. Vaikka vanhatkin sairaalaosastot ovat uusia, on sairaanhoitopiirin johdon mielestä parempi tehdä kokonaan uusi sairaala.

Visiossa ei vielä osattu sanoa, maksaako se 100 vai 200 miljoonaa euroa. Sen konsultit tiesivät, että uusi sairaala maksaa itsensä takaisin 15 vuodessa. Tämä on vedetty täysin hatusta! Lehtijutussa kerrottiin myös, että parkkipaikkoja ei ole vielä mietitty, ei muuten ole mietitty ennenkään, mutta ainakin lentokentällä on tilaa.

Rahoitussuunnitelmasta olen kuullut, että sairaanhoitopiiri ottaisi rahoituksen velkana. Velka siirtyisi uuden soten alkaessa uudelle maakunnalle. Näin sairaanhoitopiiri onnistuisi vielä ennen lopettamistaan rampauttamaan myös uuden Satakunnan maakunnan, jolle koko velka jäisi.

Vielä rohkenen kauhistella uutta maakuntahallintoa rakentavan väliaikaishallinnon, (VATEN) päätöstä, jossa näytetään vihreää valoa Sata- sairaala -hankkeelle.

Tällä menolla uusi Satakunnan maakunta on heti alkaessaan 2020 talouskriisissä. Kysyin ex-ministeri Juha Rehulalta, miksi Sipilän hallitus ei pysäyttänyt uusien sairaaloiden rakentamista sote-valmistelun ajaksi.

Holtiton laajennusbuumi on menossa lähes kaikissa Suomen maakunnissa (yli 4 miljardia euroa). Rehula kierteli, mutta myönsi lopulta, että johtavat poliitikot hallituksessa ja oppositiossa eivät uskalla puuttua tähän. Hehän ovat kotoisin kaikki jostakin sairaanhoitopiiristä.

Kirjoitan rohkeasti siksi, että tiedän ylisuuren sairaalakapasiteetin vievän rahat nyt valmisteltavilta lähipalveluilta. Tämä kurimus ei haittaa Porin päättäjiä, sillä toiminnot keskittyvät entisestään heidän kaupunkiinsa.

Muissa maakunnan kunnissa odotetaan nyt parempia lähipalveluita, joita maan hallitus on uudistuksella lupaillut. Odotus on oikeutettua, mutta riittävätkö rahat, kun päättäjät sulkevat silmänsä sairaanhoitopiirin vielä viimeiselle vedätykselle.

PS. Kysyn, oltaisiinko yhtä myöntyväisiä, jos jostakin esitettäisiin vammais- ja vanhuspalveluihin vastaavia satoja miljoonia?