Vastine sukellusaiheiseen juttuun

07.03.2018 Gert Wahtera yksikön päällikkö Parainen-Vampula-Siikainen Nordkalk Oy Ab

Viitaten Lauttakylä-lehdessä 21.2. julkaistuun sukellusaiheiseen artikkeliin ”Rutavalla, pinnan alla”, haluamme kyseisen louhoksen omistajan näkökulmasta ilmaista huolemme siellä tehdyistä sukellus- ja uintiretkistä.

Kyseinen Siivikkalan kalkkikivilouhos kuuluu Nordkalk Oy Ab:n Vampulan tuotantoyksikköön, jossa se on yksi kolmesta tuotantolouhoksesta. Siivikkalan avolouhoksessa on louhittu viimeksi vuonna 2012, minkä jälkeen sen on annettu täyttyä vedellä.

Se ei kuitenkaan ole käytöstä poistettu louhos, vaan virallisesti tuotannossa oleva, vaikkei siellä tällä hetkellä tehdä tuotantolouhintaa. Se on olemassa reservinä mahdollisia tulevia louhintoja varten.

Louhosalueilla ei saa turvallisuussyistä oleskella ilman lupaa. Uiminen ja sukeltaminen niissä on kielletty, sillä veden alla voi olla jyrkänteitä ja teräviä kiviä.

Siivikkalan louhokselle on asennettu kylttejä kertomaan, että kyseessä on kaivosalue, jonne meneminen on kielletty. Valitettavasti kyltit kerta toisensa jälkeen katoavat ilkivallan seurauksena.

Lehtijutun ilmestymisen jälkeen tilanne käytiin tarkastamassa, ja kylttien huomattiin jälleen hävinneen. Tästä syytä on ymmärrettävää, että sukeltajat eivät ole louhokselle mennessään tienneet olevansa siellä luvattomasti.

Pyydämme kuitenkin, että vastedes louhoksessa ei sukelleta eikä uida, ei edes ”omalla vastuulla”.

Sukeltajat tarvitsevat harjoittelupaikkoja, ja kaivokset ja avolouhokset ovat siihen houkuttelevia. Vaikka haluaisimmekin tukea sukellusharrastusta, emme voi myöntää lupaa sukeltaa avolouhoksessa, jota ei ole vielä suljettu tuotantokäytöstä.

Me emme missään tapauksessa halua, että meidän vastuullamme olevilla kaivoksilla ja louhoksilla kenellekään sattuu pienintäkään onnettomuutta. Suhtaudumme turvallisuuteen vakavasti ja turvallisuusperiaatteidemme mukaisesti kaivosalueilla oleskeluun tarvitaan aina lupa.

Yritämme parantaa Siivikkalan kyltitystä ja varmistaa, ettei niitä saa irrotettua. Näin vältetään mahdollisuus, että louhokseen voi päästä tietämättään ilman lupaa.