Pölystä kärsivälle

06.06.2018 Sauli Riekkinen Huittisten kaupungin maanrakennusinsinööri

Pölyämisen syy löytyy kadun kulutuskerroksesta. Asfalttipäällyste poistettiin muutama vuosi sitten Torkinkadun osuuden lisäksi myös Pellonpäänkadulta huonokuntoisen ja reikiintyneen asfalttipäällysteen aiheuttaman palautteen vuoksi.

Kadut on päällystetty heikkojen rakennekerroksien päälle ja erityisesti salaojituksen puute on aiheuttanut routimisen takia päällysteen rikkoutumisen. Kulutuskerrokseksi on laitettu asfalttimursketta, jonka sitova aines bitumi on haihtunut aiheuttaen kuivana aikana jatkuvaa pölyhaittaa.

Pölynsidontaa on tehty tarpeen mukaan, kuten muillekin katuosuuksille ja pihoille.

Teknisen palvelukeskuksen työohjelmaan 2018–2019 sisältyy omalla määrärahalla kyseessä olevien katuosuuksien perusparannus, joka sisältää uudet katujen rakennekerrokset, vesijohtojen ja jätevesiviemärien uusimisen ja erityisesti katurakenteen kuivatuksen parantaminen hulevesiviemäröinnillä. Hankkeeseen sisältyvät sähkö- ja televerkoston putkitukset ja katuvalaistuksen uusiminen.

Päällystysohjelmassa 2018 on varauduttu Torkin- ja Pellonpäänkadun asfaltointiin hankkeen etenemisestä riippuen.