Konsultit ja kokemäkeläiset

06.03.2019 Hannu Haapasalo, valtuutettu, sivistyslautakunnan puheenjohtaja

Huittisten kunnallispolitiikassa on kaksi kestoaihetta, jotka aika ajoin toistuvat. Kahdella edellisellä valtuustokaudella sopivan hetken tullessa salissa julkisesti ”nälvittiin” Kokemäkeä. Nykyisin sitä ei onneksi enää tapahdu, koska kyseiset henkilöt jäivät valtuuston ulkopuolelle. Varsinaista aihetta ei ollut, muuta kuin jotkut taustalla vaikuttavat henkilökysymykset satakuntalaisessa päätöksenteossa.

Tarvitsemme kuntarajat ylittävää yhteistyötä pitääksemme palvelut ja elinvoimaa yllä, siksi myös henkilösuhteiden on oltava kunnossa. Esimerkiksi Sataopiston kohdalla yhteistyö Kokemäen kanssa ei suju, vaikka mukana on Harjavaltakin.

Kokemäkeläiset jäävät kuitenkin kirkkaasti kakkoseksi, kun esiin otetaan konsulttien parjattu ja halveksittu ammattiryhmä. Lukijan sana (20.2.) jossa mainitaan konsulttien tekevän viranhaltioiden työt, ei pidä paikkaansa.

Käytännön työ on yhteistyötä, jossa viranhaltijat ovat mukana tuottamassa paikallista materiaalia erilaisiin selvityksiin. On totta, että konsulttitoimistot toteuttavat usein selvitykset samoilla peruskaavoilla, mutta sen seurauksena niitä voi verrata eri kuntien kesken.

Kannanotto, jossa todetaan sivistystoimen suunnitelmien olevan peräisin konsulttien käsistä, kertoo, ettei kirjoittaja ole lainkaan perillä sivistystoimen työskentelystä. Todellisuudessa sivistystoimen johto yhdessä lautakunnan kanssa pitää säännöllisesti työkokouksia, joissa yhdessä pohdimme esimerkiksi varhaiskasvatuksen haasteita ja kouluverkkoa, sekä niihin liittyvää lasten syntyvyyden laskun vaikutusta.

On mahdotonta, että toimistossa päivittäin työtä tekevät kolme viranhaltijaa voisivat tuottaa kouluverkkoselvityksiä ja vaihtoehtoisia toimintamalleja normaalityönsä puitteissa. Tarvitsemme ulkopuolisen asiantuntijan näkemystä siitäkin syystä, että arkityöhönsä puuroutunut henkilö ei näe oman työnsä tai sen ympäristön kehitystarpeita kyllin etäältä ja selkeästi.

Suttilan uusi kyläkoulu on tästä valmistelusta hyvä esimerkki. Kaikki selvitykset ja laskelmat osoittivat, että oppilaat tulisi keskittää Lauttakylään. Lautakunnan hyvin valmisteltu ja perusteltu esitys tuotti poliittisen päätöksen uudenkyläkoulun rakentamisesta.

Nyt keskusteluissa ovat Sallilan koulu ja Loima, liittyen uuden Lauttakylän koulun rakentamiseen. Vaikka pöydällä olisi monia konsulttien tekemiä vaihtoehtoisia ratkaisumalleja, voitte luottaa siihen, että lautakunnasta lähtien poliittinen päätäntäkoneisto tekee paikallisen ratkaisun, eikä sitä tilata miltään toimistolta.

Kaikkiin päätöksiimme vaikuttaa eniten paikallinen tahtotila, eivät konsulttiselvitykset. Myös kaikkien investointiemme maksajat löytyvät hyvin läheltä.