Jokiveden moskat

03.06.2010 Lukija

Vielä vaan eräät ottavat kantaa TSV:n ottaman jokiveden esipuhdistamiseen. Niin kuin turkulaiset eivät mitään osaisi itse.
TSV voisi ratkaista jäteainespulman helposti ja halvalla. Rakennetaan esikäsittelylaitokselta putki takaisin Kokemäenjokeen vedenottopaikan alapuolelle. Pumpataan erottelujätteet takaisin jokeen.
Loimijoen toutaimet saavat olla rauhassa sillä kahden kilometrin matkalla, joka Loimijokea on, ennen kuin se yhtyy Kokemäenjokeen. Näin Kokemäenjoen laatu palautuisi entiselleen.
Tämä ei vaatisi edes ympäristölupaa, kun mitään ei ole Kokemäenjoessa muutettu.