Pätkäpäättämisen sijasta pysyvyyttä

25.05.2010 Tarja Matomäki Mirja Inki-Virtanen Huittislaisia vanhempia

Lehdessä kirjoitettiin (18.5.) Huittisten kaupungin päivähoitotilanteesta. Toimiva ja joustava päivähoito on kunnan toiminnoissa yksi tärkeä peruspilari muiden rinnalla.
Huittisten kaupungin vahvuus on hyvä elinkeinopolitiikka, joka on tuonut ja pitänyt paikkakunnalla yrityksiä ja työpaikkoja. Vahvan elintarviketeollisuuden rinnalla on runsaasti kaupan- ja palvelualan yrityksiä. Nämä yritykset tarvitsevat työntekijöitä ja työntekijät hoitopaikkoja lapsilleen.
Yhteiskunta muuttuu koko ajan, esimerkkinä kauppojen aukioloaikojen vapautuminen ja elintarviketeollisuuden työajan laajentamistarve viikonvaihteeseen. Nämä elinkeinoelämän muutokset vaikuttavat myös päivähoitotarpeeseen.
Huittisissa toimii useampia yksityisiä päivähoitopalveluita tarjoavia yrityksiä. Nämä yrittäjät tekevät työtään sydämellään ja antavat vanhemmille aitoja valinnanmahdollisuuksia päivähoidon suhteen täydentäen kunnan tarjoamia palveluita.
Varsinkin kunnan toimintana tuotettuna kalleimpien päivähoitotarpeiden - viikonloppu- ja yöhoito - osalta yksityinen sektori on pystynyt tarjoamaan vanhempien kannalta joustavia palveluita. Nyt jos koskaan olisi aika aidosti kunnan ja yritysten tehdä yhteistyötä, jotta voimme olla ylpeitä nyt ja tulevaisuudessa Huittisten päivähoitotarjonnasta.
Kuntalaisaloitteen pohjalta Huittisten kaupunki on maksanut vuodesta 2009 yksityisessä kokopäivähoidossa olevasta lapsesta 100 euroa per kuukausi yksityisen hoidon kuntalisää.
Tämä lisä ei kuitenkaan tule automaattisesti joka vuosi, vaan me vanhemmat olemme joutuneet sitä vaatimaan aina uudelleen. Tämä ”pätkäpäättäminen” vaikeuttaa myös yrittäjien pitkän tähtäimen suunnitelmia toimintojensa kehittämisen osalta suuresti.
Olisi siis korkea aika vakinaistaa tämä kuntalisä ja tarkistaa sen arvo suhteessa yleiseen kustannusten nousuun. Me vanhemmat olemme tehneet kuntalaisaloitteen aiheesta, johon parhaillaan keräämme aloitetta tukevien aikuisten nimiä. Aloite tullaan toimittamaan kaupungin viranhaltijoille käsiteltäväksi touko-kesäkuun vaihteessa.