Seurakunnallisesta päätöksenteosta

12.05.2010 Reino Pispanen kirkkovaltuutettu Huittinen

Olen ollut muutamia vuosia Huittisten seurakunnan luottamushenkilönä tekemässä päätöksiä suuristakin asioista. Näitä asioita on käsitelty hyvin kevyesti, eikä muotoseikkoihin ole liiemmälti kiinnitetty huomiota.
Asioiden käsittelyssä on usein menty yli siitä, missä aita on matalin. Tuomiokapituli on ohitettu monessa asiassa, vaikka asioiden olisi pitänyt kulkea sen kautta. Tämä tuntuu olevan rovastikunnallinen tapa.
Vuoden 2010 talousarviota päätettäessä talousarviokeskustelu ei joko kiinnostanut tai sitten asiat olivat itsestäänselvyyksiä, sillä yksityiskohtaisessa käsittelyssä ei käytetty yhtään puheenvuoroa.
Kaikki asiakohdat menivät läpi yhdellä nuijankopautuksella. Esimerkiksi Ylistenrannan korjaus tai uudelleen rakentaminen on asia, josta olisi pitänyt keskustella. En tiedä, miksi siitä pitäisi nyt jälkikäteen keväällä keskustella, kun siihen on varattu määräraha kuluvan vuoden talousarviossa.
Päätöksenteko ei saisi olla näin tempoilevaa. Toivon, että ensi vuonna päätöksentekijät keskittyvät ajatuksella kirkollisiinkin asioihin.