Musiikkiopisto uudessa koulussa

05.06.2019 Huittisten musiikkiopiston henkilöstö

Uusi koulu -keskustelua on käyty aktiivisesti eri yhteyksissä muun muassa Lauttakylä-lehden palstoilla. Haluamme tässä tuoda esille joitakin musiikkiopiston henkilöstön näkemyksiä asiaan:

Musiikkiopiston sijoittuminen uuteen kouluun ei ole talon muita toimijoita poissulkeva ratkaisu. Tämä on välillä unohtunut. Selvää on, että kaikkien hankkeessa mukana olevien tahojen tarve pikaiselle uudelle ja kestävälle tilaratkaisulle on olemassa.

Huittisten musiikkiopisto toimii tällä hetkellä päätoimipaikassaan Huittisissa hajautettuna useaan toimipisteeseen. Nykyinen tilanne on erittäin haastava niin lapsille kuin aikuisillekin. Opettajien, oppilaiden ja oppilasryhmien sekä hallinnon välinen pedagoginen vuorovaikutus on vaikeaa ja tilanteen sanelemat opetusjärjestelyt aiheuttavat kestämätöntä lapsiperheiden ajattamista ympäri kaupunkia.

Musiikkiopiston ja perusopetuksen yhteistä tilahanketta on valmisteltu viisi vuotta. Tilaintegraatio on vahvistettu hyväksytyllä tarveselvityksellä 2017.

Yhteisen tilaratkaisun hyödyt ovat kiistattomat, sillä sopivasti erilaiset oppilaitosten toiminta-ajat täydentävät toisiaan ja nostavat kiinteistön käyttöasteen erittäin hyväksi. Kustannustehokkuutta lisäävät mahdollisuudet hyödyntää samaa kalustoa sekä tieto- ja viestintäteknologisia -ratkaisuja. Kiinteistön käyttökustannukset voidaan vyöryttää molemmille toimijoille yhden sijaan.

Musiikkiopisto on yksi laadukkaimmista erityisesti lapsiperheille suunnatuista palveluista Huittisissa. On hienoa saada tehdä merkityksellistä työtä.

Jotta voimme jatkossakin tarjota tasokasta opetustoimintaa, on välttämätöntä saada käyttöömme turvallinen ja terveellinen oppimisympäristö siellä, missä lapset ovat. Keskitetty tilaratkaisu antaa hienon mahdollisuuden tehdä moniammatillista pedagogista yhteistyötä eri toimijoiden kesken huittislaisten lasten ja nuorten hyväksi. Musiikkiopiston on luonnollista olla tässä yhteistyössä mukana.

Musiikkiopiston kestävää tilaratkaisua on odotettu Huittisissa jo ainakin kolmekymmentä vuotta.

Historiasta löytyy esimerkiksi useaan kertaan lämmitetty meijeri -hanke sekä vanhan kaupungintalon peruskorjaukseen musiikkiopistolle kertaalleen myönnetty valtionavustus, joka tosin silloin käytettiin kaupungin päätöksellä Pellonpuiston remonttiin. Viimeisimpänä on jäänyt kesken vanhan kunnalliskodin remontoiminen musiikkiopistolle sopivaksi.

Huittisten musiikkiopisto juhlii pian 50. toimintavuottaan. Nyt on oikea aika laittaa musiikkiopiston tila-asia kuntoon!