Kirkollisten päätösten avoimuudesta

04.05.2010 Rauno Herranen, vs. kirkkoherra

Kirkkovaltuuston jäsen Reino Pispanen kirjoitti Lauttakylälehdessä toivoneensa vuosia päätöksenteon avoimuutta Huittisten seurakunnassa.
Reinolle ja muillekin asiasta kiinnostuneille muistutettakoon, että
Huittisten seurakunnan kirkkovaltuuston ja kirkkoneuvoston esityslistat ja pöytäkirjat ovat olleet luettavissa seurakunnan nettisivuilla joulukuusta 2009 alkaen.
Myös johtokuntien ja toimikuntien esityslistat ja pöytäkirjat ovat julkisia, mutta niitä ei ole katsottu tarkoituksenmukaiseksi julkaista netissä, koska niiden käsittelemät asiat päätyvät usein myös kirkkoneuvoston käsittelyyn, mikäli asioilla on laajempaa merkitystä.