Hiljaa virtaa Lohilähteenoja

27.04.2010 Hannes Heikkilä dipl.ins., Alastaro

Torstaina 22.4. nimimerkki Omatunto vieläkin otti esille Loimaalla sijaitsevan Huittisten vedenottamon, jolla on vaikutusta moniin seikkoihin. Myös Vampulassa on ottamo ja ne yhdessä alentavat pohjaveden pintaa.
Pohjavesi syntyy sateesta ja sen ottaminen aiheuttaa maanalaisia virtauksia, mikä näkyy laajemmallakin pohjaveden pinnan alenemisena.

Lohilähteenoja on ollut luonnontilainen oja, jonka kautta lähteikön vesi on virtaillut kauas päätyen jokeen.
Jo ennen vedenottamon rakentamista tätä vettä käytti hyväksi kalankasvattamo, jolla katsottiin olevan kiinteistön omistusoikeuteen liittyvänä varallisuusarvoisena etuna käyttää ojassa virtaavaa vettä.
Virtaaman vähenemisestä aiheutunut edunmenetys korvattiin vesilain 11 luvun 3 §:n 2) kohdan nojalla.
Asiasta päätti vesiylioikeus yli 20 vuotta sitten eikä KHO myöntänyt asiassa valituslupaa, joten päätös sai lainvoiman.

Länsi-Suomen vesioikeuden 2.2.1989 antamassa päätöksessä vedenottamo velvoitetaan järjestämään vettä kalankasvattamon ja eräitten kiinteistöjen talousveden ja karjatalouden tarpeisiin vähintään 5 l/s ja kastelukautena enintään 23 l/s.
Veden vähyys aiheutti keinokastelun vuorottamisen viljelijöiden kesken.
Kalankasvattamossa oli ollut siihen mennessä toimintaa yli 15 vuoden ajan ja se oli mitoitettu silloiselle vedenvirtaukselle.
Virtauksen väheneminen olisi pakottanut toiminnan supistamiseen. Päätöksillä turvattiin mainitut elinkeinot.

Hosihaudanlähteen (1000 kuutiota/vrk) ottamolle on matkaa yli 3 kilometriä, joten sinne vaikutuksia tuskin on.
Lohensuon ja Nuijamaan ottamoiden vaikutusalueella on laskettu syntyvän pohjavettä 4,5 milj. kuutiota/vuodessa. Otot ovat 2500 ja 1000. 1500 kuutiota/vrk.
Pohjaveden pinta oli 2001 noin + 86 m. Pohjavesikäyristä voi nähdä vedenoton alentavan vaikutuksen.
Päätöksessä mainitaan myös, että jos ottamon takia joltakin alueelta vedenotto vaikeutuu tai estyy, Huittisten pitää ryhtyä toimenpiteisiin vedensaannin turvaamiseksi.
Mikäli nimerkki Omantunnon etua tai oikeutta on loukattu, hän voi vapaasti panna vireille haluamansa purkuhakemuksen.