Jätevesijärjestelmässä hyvityssäännöt

08.04.2010 Taisto Levo, Alastaro

Haja-asutusalueilla sijaitseville kiinteistöille asetetut ukaasit jätevesien puhdistamisesta astuvat voimaan vuoden 2014 alussa. Kannattaa käyttää aikaa ja harkintaa laitteiston tai systeemien valintaan, kun ei määräaikaan tekemättä jättämisestäkään mitään sanktiomainintaa ole.
Kotipaikkakunnallani ei juuri puhdistamoja asennettu ole. Kun joku on laitoksen antanut asentaa, sen toimimattomuutta ja kalleutta on manattu, kun tiedostetaan se, etteivät nykymääräykset voi ilman tarkennuksia voimaan jäädä.

Jätevesijärjestelmään pätevät kuitenkin samat virheen hyvityssäännöt kuin muihinkin kulutustavaroihin.
Virheenä voidaan pitää esimerkiksi sitä, että jätevesijärjestelmä ei vastaa niitä tietoja, jotka myyjä on antanut ennen kaupantekoa, tai järjestelmä on kiinteistöön nähden yli- tai alimitoitettu.
Ensisijainen tapa hyvittää virhe on korjata se tai vaihtaa laite virheettömään. Lisätietoja voi kysyä valtakunnallisesta kuluttajaneuvontanumerosta 071 873 1901.