Vesistä …

01.04.2010 Hannes Heikkilä dipl.ins., Alastaro

Nimimerkki ”Onko omatuntosi puhdas?” teki kolme kysymystä, joihin voidaan ensinnäkin todeta, että mainittu Vampulan kalanviljelylaitos ei tällä hetkellä ole toiminnassa. Suomessa kalankasvatus on ihan kunniallinen ammatti ja varsin tarpeellinenkin. Vampulassa vedenottamon lähialueilla pohjaveden pinta vedenoton takia laski, mikä on ymmärrettävää ja järkeenkäypää. Esimerkiksi vedenottamolta yli 2 kilometriä itäkaakkoon olevan pikku lammen pinta laski pysyvästi liki metrin alemmaksi.
Pitkän Lohilähteenojan vaikutuspiirissä on ollut ja on edelleen runsaasti erikoisviljelyä, jossa on peltoviljelyssä käytetty hyväksi ikiaikaista ojan virtausta kuivina aikoina.
Vedenottamon omistaja on oikeuden määräyksellä velvoitettu lisäämään ojan virtausta riittäväksi siksi ajaksi, kun peltokastelu on meneillään. Päätökset ovat aikoinaan saaneet lainvoiman ja näitä kaikki noudattakoot.

Kyllähän vedenpuhdistustekniikka pystyy erinomaisiin suorituksiin, vaikka Kokemäenjoen vesi onkin varsin saasteista ja onnetonta. Ns. Säpilän mutkaakaan ei kanavalla oiottu, koska viranomaiset pelkäsivät joen pohjasaasteiden liikkeelle lähtöä, ja siten joen totaalista pilaantumista useiksi vuosiksi, jopa useiksi vuosikymmeniksi.
Vesiniittyjen alue on aika tulvaherkkää. Toki vedenpuhdistamo olisi voitu rakentaa ylemmälle paikalle ja varustaa se yhdellä tai kahdella perättäisellä flotaatiolaitoksella sekä aktiivihiilisuodatusyksiköllä. Myös kalvosuodatustekniikka olisi käytettävissä, koska menetelmä on kovasti kehittynyt viime vuosina.

Näin toimien vedenlaatu olisi toki hyvä mutta vesi olisi huomattavan kallista kuutiohinnaltaan. Myös erotuslieteongelma olisi suuri ja varsin vaikeasti ratkaistavissa.
On iloinen asia, kun Pro Virttaankangas piakkoin saa lopultakin Turun muuttamaan vesihankkeensa siten, että Karhiniemen vesi Takkulan isoilla pumpuilla johdetaan suoraan Halisiin puhdistettavaksi.
Huittisissa kraanavesi pysyy erinomaisena ja kohtuuhintaisena eikä Takkulan saasteongelmiakaan ilmenisi.