Virttaan vedet

18.03.2010 Onko omatuntosi puhdas?

Yksinkertaistan kysymystäni, ”johon oli vaikea vastata”, Virttaanharjun vedenoton osalta.
Onko kalanviljelylaitos, jolle Huittinen maksoi merkittävän korvauksen vedenottolupansa myötä, vielä toiminnassa.
Painetaanko vettä kalanviljelylaitokselle vai esimerkiksi ojan vaikutuspiirissä oleville mökeille tai muille, mille?
Huittislaisten päättäjien itsensä (kaikkien) olisi pitänyt miettiä, mitenkä tarkalla olevat vedenotto-oikeudet riittävät, kun luvan mukaisista ottomääristä lisäkasvu pumpataan avo-ojaan.
Kysymys yksi: onko kalanviljelylaitos vielä toiminnassa?
Kysymys kaksi: miksi ei kukaan protestoi pohjavesien ojaan pumppausta?
Kysymys kolme: olisiko veden puhdistaminen ollut mahdollista Vesiniityllä, jotta Huittinen olisi voinut turvata oman vedensaantinsa, jos avo-ojaan pitää pumpata pohjavettä jatkossakin?