Vesitaloushanke kuntoon!

16.03.2010 Hannes Heikkilä dipl.ins., Alastaro

Lauttakylä-lehdessä 11.3. julkaistuun nimimerkkikirjoitukseen, joka koski monia vesitalousasioita, on mahdotonta lyhyesti vastata. Kirjoituksessa oli lukuisia erilliskysymyksiä.

Tekopohjavesihanke alkoi Turun vesilaitoksen uuden johtajan, Timo Kulmalan kirjeestä 15.11.1999.
Asiaa käsiteltiin kaksi kertaa lautakunnassa eikä lainkaan kaupunginhallituksessa.
Kaupunginvaltuuston ensimmäisessä kokouksessa se jo hyväksyttiin, vaikka kirje oli hyvin lyhyt.

Turun kaupunginvaltuutetut päättivät asiasta tietämättä hankkeesta juuri mitään.
Sanallakaan ei kirjeessä mainittu hankkeen haitallisista vaikutuksista luonnolle ja ympäristölle, eikä siis Virttaankankaan maaperälle, eikä sen puhtaalle pohjavedelle.
Vettä luvattiin Turkuun vuonna 2006 ja kustannuksiksi 76 miljoonaa euroa.

Toisin on käynyt! Hankekustannus on jo 170 milj. euroa, eikä tekopohjavettä sinne viedä ollenkaan. Hanke on umpikujassa!
EU on säätänyt useita direktiivejä luonnon saastuttamisen estämiseksi ja puhtaan veden puolesta.
Vesipuitedirektiivi on vuodelta 2000, ympäristövastuudirektiivi vuodelta 2004, pohjavesidirektiivi vuodelta 2006 ja pintavesien laatunormidirektiivi vuodelta 2008.
Nämä kaikki ovat voimassa Suomessa ja niitä pitää noudattaa.
Mikäli Turku yrittäisi vasta nyt aloittaa tällaisen tekopohjavesihankkeen, se tulisi varmasti hyljätyksi mainittujen direktiivien takia.
Onneksi direktiivejä sovelletaan takautuvasti!

Turun kaupunginvaltuutetuista jo 22 on tehnyt aloitteet hanketta vastaan.
TSV nyt vielä yrittää epätoivoisesti saada Takkulan kemiallista vedenpuhdistamoa toimimaan, mutta se oli susi jo suunnitelmaltaan.

Tulee käymään siten, että Karhiniemestä jokivesi pumpataan Takkulan pumpuilla Turkuun Halisten vesilaitoksella puhdistettavaksi.
Putki on valmis jouluna 2010. Halisten laitos on valmis puhdistamaan Kokemäenjoen veden hyväksi talousvedeksi, joka täyttää asetuksen 461/2000 säädökset.
Kansalaisliike Pro Virttaankangas pääsee tavoitteeseensa – Virttaankankaan ja sen pohjavesien varjelemiseen saastuttamiselta!