Kuninkaisten kehittäminen kärkihankkeena

16.03.2010 Mika Stenfors, kaupunginhallituksen 1. varapj. (kok)

Meijeri kulttuurikeskukseksi utopiaa. Meijerin myynti-ilmoitus on virvoittanut monia kulttuuri-ihmisiä kehittelemään ajatusta kulttuuritilojen lisäämisestä Huittisten kaupungissa.
Meijeri pitäisi saneerata eri tahojen toimesta ja kulttuuriväelle tulisi lisää tiloja kaupungin toimiessa vuokranmaksajana.
Meijerityöryhmässä mukana olleena muistuttaisin hankkeen suuruudesta. Kustannusarvio oli neljä vuotta sitten 4 miljoonaa euroa. Hankkeen käynnistämiseen ei ole kaupungilla resursseja seuraavaan kymmeneen vuoteen.
Kulttuuritoimijoiden pitää kartoittaa olemassa olevat kaupungin tilat – Ryti-sali, kirjasto, musiikkiopisto, kansalaisopiston tilat, kaupungintalo, koulut,…- ja hyödyntää niitä.

Kuninkaisten kehittämishanke on hyvässä vauhdissa ja siihen kaupungin pitää panostaa jatkossakin.
Samk ja Sasky maksavat mittavat vuokrat kaupungille ja lisää toimijoita tarvitaan. Vanhoja rakenteita pitää jalostaa ja kehittää.
Kuninkainen tarvitsee yhden ”päähullun”, jolla on kaikki narut hallussa ja kampuksella toimivat tietävät tämän. Hän vastaa kaikesta toiminnasta alueella ja raportoi niistä suoraan kaupungin- tai elinkeinojohtajalle.
Tiloja pitää saneerata (mm. liikuntatilat kaukana vanhasta loistosta), kiinteistönhoito kilpailuttaa, tilojen käyttöä tehostaa (kansalasiopiston tilat vajaakäytössä), vanha asuntorivi purkaa, jne.
Huittisten kaupungin kehittäminen on tärkeää, mutta visiot pitää olla realistisia.