Tekopohjavesi voi osoittautua huonoksi Huittisille

09.03.2010 Risto Lauhanen, kesähuittislainen

Turun seudun Vesi Oy:n tekopohjavesihanke voi osoittautua huonoksi hommaksi.
Ensin pilattiin arvokas valtioneuvoston periaatepäätöksellä suojeltu kansallinen kulttuurimaisema.
Nyt kemiallisen esikäsittelylaitoksen pelätään pilaavan peltojen kasteluvedet Lauhanmaata myöten.
Jäävätkö kemiallisen laitoksen liejut huittislaisten kontolle ja jopa maksettavaksi?
Loimijoki ei sovellu enää virkistyskäyttöön. Jokimatkailukin on vaarassa.
Pahin tilanne on se, jos hienolla Takkulan asemakaavalla pilataan Virttaan pohjavesi ja Huittisten juomavesi.
Mitä Huittisten kaupunki tekee silloin, jos elintarviketeollisuus häipyy kaupungista muualle puhtaan ruokaveden perään?
Kunnallisvaalitkin lähestyvät. Saa nähdä, muistellaanko silloin niitä, jotka kannattivat Takkulan asemakaavaa!
Kansalaiset kysyvät myös, missä ovat ne esikäsittelylaitoksen lukuisat uudet työpaikat?