Tie kuntoon hyvällä yhteistyöllä

02.10.2019 Hannu Ala-Haavisto

Rekikoskentiellä liikuttaessa on viime aikoina ollut mahdollisuus keskittyä olennaiseen ainaisen kuoppien väistelyn sijaan. Kesän aikana toteutettu kunnostustyö antaa nyt perustan pidemmälle aikavälin tien käytölle kulkuvälineestä riippumatta.

Tiellä ja sen kunnolla on hyvin keskeinen merkitys maaseutukylissä. Tie luo perusinfran kaikelle toiminnalle, niin asumiselle, yrittämiselle kuin myös vapaa-ajalle.

Rekikoskentien kunnostus ja sen toteuttamiseen tähtäävät toimet ovat erinomainen esimerkki siitä, mitä hyvällä yhteistyöllä on saatavissa aikaan, kun on ensin määritelty tahtotila ja sen jälkeen sitkeä pyrkimys päämäärään.

Melkein sanoisin ja sanonkin, että ilman toimivaa kyläyhdistystoimintaa asian eteenpäin vieminen olisi ollut huomattavasti haastavampaa. Olisiko tavoite ollut saavutettavissa yksittäisten henkilöiden yksittäin esitettyjen toiveiden pohjalta, epäilen.

Kaiken lopputulos eli tien saaminen kuntoon on mielestäni hyvä esimerkki muille Suomen maaseudun kylille siitä, mitä hyvällä yhteistyöllä on edelleen saatavissa aikaan.

Kunnostamattomia kilometrejä maassamme on hyvin paljon. Tämän olen itse konkreettisesti havainnut viime vuosien aikana liikkuessani eri maakunnissa pääväylien ulkopuolella. Rekikoskentien kaltaisia, korjausta vaativia sivuteitä on lukuisia myös Huittisissa ja lähialueilla.

Rekikosken kylän maantieteellisen aseman johdosta maakuntien raja-alueella on toki vielä toiveita edelleen. Nämä toiveet ovat toki jokseenkin mahdottomilta tuntuvia, realisteja ollaksemme. Viitaten näin tieyhteyksillä erityisesti Sastamalan ja myös Punkalaitumen suuntaan.

Olkaamme kuitenkin tänä päivänä tyytyväisiä Rekikoskentien kunnostuksen toteutumiseen. Tien kunto tällä hetkellä antaa mahdollisuuden vauhdin kasvattamiseen eri kulkuvälineillä. Pitäkäämme kuitenkin maltti mukana ja varokaamme nyt syksyn tullen hirviä ja peuroja, joiden lukumäärä tuntuu viime vuosina entisestään runsastuneen. Kiitokset vielä kaikille, jotka ovat olleet asiaan myötävaikuttamassa.