Hullu mies Huittisista...

02.10.2019 Ilkka Riuttamäki, kaupunginvaltuutettu, ps

Kuten tunnettua, kuntataloudet Suomessa kyntävät syvällä. Näin on myös Huittisissa, missä viime vuonna teimme noin 3,4 miljoonaa euroa tappiota.

Tämän vuoden alijäämäksi ennustetaan jopa kuutta miljoonaa euroa. Hyvien vuosien ylijäämät tulevat nopeasti syödyiksi.

Alijäämään on useita syitä, jotka kaupunginjohtaja viime lehdessä (LL 25.9.) eritteli: menojen kasvu ennakoidusta ja tulojen jääminen pienemmiksi kuin odotettiin.

Talouden saamiseksi tasapainoon esitän seuraavia toimenpiteitä.

Valtion verottaessa meitä syrjäseutujen asukkaita aina rankemmin, kuntaverotusta ei tule millään tasolla kiristää. Osto- ja vetovoima kärsisivät korotuksista.

Investoinnit on jäähdytettävä minimiin. Monet kunnan tehtävät on määrätty laissa, mutta investoimaan laki ei meitä velvoita. En voi mitenkään ymmärtää, että tekninen lautakunta kehtaa tällaisessa taloustilanteessa esittää ensi vuodelle noin kuuden miljoonan euron investointeja. Esimerkiksi syntyvyyden ollessa noin 60–80 lasta vuodessa, kaikki lapset mahtuvat kouluun, vaikka keskustassa ei olisi koulua ollenkaan.

Omaa työtä kaupunkilaisten parhaaksi on lisättävä ja konsulttien käyttö laitettava minimiin.

Erikoissairaanhoidon eli Satasairaalan mammuttihankkeet on saatava jäihin.

Epäilen säästöjä syntyvän myöskään rakennusvalvonnan ja ympäristönsuojelun siirrosta Säkylän hoidettavaksi.

Kaupungin tarvitseman lainarahan takaisinmaksuaikoja on voitava pidentää. Tuntuu oudolta, että Tahto Areenan rakentamiseksi otetun lainan maksuaika on kymmenen vuotta.

Kiinteistöjen poisto-ohjelman uusimisella emme saa rahaa kassaan, mutta taloudenhoitoa se helpottaisi.

Tällä maalaisjärjellä, jota myös talonpoikaisjärjeksi kutsutaan, saataisiin Huittinen jälleen hyväksi paikaksi asua ja yrittää.