Kuuntelevatko Huittisten päättäjät kuntalaisia?

02.05.2019 Konsultin valintaa ihmettelevä kuntalainen

Satakunnan Kansassa 10.4. Lauttakylän koulun vanhempainyhdistyksen puheenjohtaja Annika Eklöf totesi, että valtuuston päätös sijoittaa uusi koulurakennus Huhkolanpuistoon on herättänyt paljon jälkikeskustelua.

Vanhempainyhdistys ilmaisi selkeästi pettymyksensä uuden tontin ahtaudesta, riskin koulun hajasijoituksen jatkumisesta sekä epäilyksen siitä toteutuuko yhdenvertaisuuslaki.

Lauttakylän koulun rehtori Maarit Malmberg kertoi samassa lehdessä valtuustopäätöksen keskusteluttaneen myös koulun väkeä, muun muassa koulurakennuksen mahtumisesta ja asemoinnista Huhkolanpuistoon. Malmbergin mukaan tonttipäätöksen merkittävin seuraus voi olla, että esiopetus ja vammaisten erityisryhmien opetus jääkin nykyiseen väistökoulurakennukseen eli erilleen uudesta koulusta.

Opettajien mielestä olisi Kivirannan pelto ollut opetuksellisesti perustellumpi paikka uudelle koulurakennukselle.

Onko Huittisten päättäjillä ja konsultilla parempi näkemys koulun sijainnista kuin opettajilla, jotka työskentelevät lasten kanssa päivittäin tai vanhemmilla, joiden lapset koulua käyvät?

Kuten Eklöf Satakunnan Kansassa toteaa, vanhempainyhdistyksessä ymmärretään kaupungin tiukka taloustilanne, mutta onko noin yhden miljoonan eroavaisuus kustannuksissa näin merkittävän ja pitkäaikaisen investoinnin ratkaiseva peruste.

Päättäjät, pohtikaa tekemäänne päätöstä uuden koulurakennuksen sijoituspaikasta vielä uudemman kerran. Kuunnelkaa opettajia ja vanhempia, joiden toiveena on koulu Kivirantaan.

Osoittakaa, että te ajattelette lasten parasta. Uusi kaunis koulurakennus arvokkaan meijerikiinteistön läheisyydessä parantaisi Huittisten kaupunkikuvaa. Älkää siis piilottako koulua Huhkolaan, vaan sijoittakaa koulu käyttäjien toiveiden mukaisesti Kivirannan pellolle.