Tavoitteena hyvinvoiva kuntalainen ja elinvoimainen kaupunki

17.01.2018 Riikka Peippo, Huittisten kaupungin elinvoimajohtaja

On ollut ilo huomata, miten aktiivinen ja vireä paikkakunta Huittinen on. Huittisissa osataan tehdä asioita yhdessä, on lukuisia aktiivisia yhdistyksiä ja yritysten välistä yhteistyötä. Täällä on paljon tapahtumia, harrastustarjonta on monipuolinen ja yksityinen palvelutarjonta erinomainen. Katukuva on elinvoimainen.

Emme voi kuitenkaan pitää tätä itsestäänselvyytenä, sillä jos me emme käytä paikkakunnan palveluita, ne eivät pysy Huittisissa. Onneksi täällä osataan arvostaa paikallisuutta.

Sekä kaupungin hyvän sijainnin että yhteistyön ansiosta on tästä muodostunut myös vetovoimatekijä.

Työssäkäyvänä perheenäitinä sitä on oppinut arvostamaan hyviä niin julkisia kuin yksityisiäkin palveluita. Arki on sujuvaa kun tietää, että lapset ja omat vanhemmat pärjäävät ja viihtyvät sillä aikaa, kun itse olen töissä.

Ihmisten palvelutarpeet ovat muuttuneet 2000-luvulla paljonkin, useiden palvelujen pitää olla käytettävissä ajasta ja paikasta riippumatta. Huomaan, että tämä on tärkeää myös minun arkeni sujuvuuden kannalta.

Elinvoima tarkoittaa kuntalaiselle työtä ja toimeentuloa, viihtyisää asumista ja sujuvaa arkea. Kuntalaisten muuttuvat palvelutarpeet ja tiukka julkinen talous ohjaavat kuntia uudistumaan ja miettimään uusia rooleja kuten kehittäjä, elinvoiman vahvistaja ja toimintaympäristön rakentaja. Kunta ei ole enää pelkästään viranomainen ja palvelun tarjoaja.

Osataan arvostaa paikallisuutta.

Sote- ja maakuntauudistuksen myötä kunnan toiminnassa korostuu elinvoima-, sivistys- ja hyvinvointirooli. Hyvien palveluiden lisäksi arvostan elinympäristössäni turvallisuutta, luonnon läheisyyttä ja iloa. Haluan vaikuttaa omaan ja läheisteni hyvinvointiin ja siksi osallistun lasteni harrastustoiminnan vetämiseen.

Elinvoiman kannalta on tärkeää, että kuntalaiset voivat päättää lähellä olevista asioista, kokea osallisuutta, toteuttaa omaehtoista kehittämistä ja näin edistää oman alueensa hyvinvointia. Kun kuntalaiset
tekevät jotakin yhdessä, syntyy vuorovaikutusta, joka mahdollistaa uuden luomisen.

Elinvoimaisuuden kannalta on tärkeää, että pystymme luomaan uutta ja uudistamaan toimintaamme rohkeasti.

Elinvoimaa ei voida ylläpitää tai kehittää vain kaupunkiorganisaation omilla toimenpiteillä, vaan siihen tarvitaan koko yhteisöä. Yhteistyöllä onnistumme varmasti saavuttamaan tavoitteemme, hyvinvoiva kuntalainen ja elinvoimainen kaupunki.