Korkeakoulukenttä muutoksessa

07.03.2018 Timo Mattila, opetuksesta vastaava johtaja, Satakunnan ammattikorkeakoulu

Suomalainen korkeakoulukenttä muodostuu tieteelliseen tutkimukseen panostavista yliopistoista ja käytännölliseen innovaatio- ja kehittämistoimintaan painottavista ammattikorkeakouluista. Satakunnassa toimii paitsi yliopistokeskus, myös maakunnallisesti omistettu ja johdettu Satakunnan ammattikorkeakoulu, joka on mukana tuomassa uutta osaamista ja osaajia yrityksiin ja yhteisöihin.

Opetus- ja kulttuuriministeriön hyväksymässä Suomi 100+ korkeakouluvisiossa linjattiin Suomen menestymisen strategiaksi olla osaavin kansa. Visiossa nostettiin menestymisen edellytykseksi korkeakoulutuksen saatavuus eli joustavat ja yksilölliset opintopolut ja tutkinnot, jotka mahdollistavat jatkuvan oppimisen elämän eri tilanteissa ja toteutettuna siten, että koulutustarjonta on eri käyttäjäryhmien hyödynnettävissä.

Satakunnan ammattikorkeakoulun Huittisten yksikkö Kuninkaissa on panostanut jo useita vuosia joustaviin ja saavutettaviin opiskelumahdollisuuksiin erityisesti työelämässä oleville. Kuninkaisten kampus lienee Suomessa ensimmäinen ja ainoa digitaalinen kampus. Olemme luvanneet antaa opiskelijalle täysin digitaaliset palvelut (toimisto, kirjasto, opetus, viestintä, tietotekniikka) ja mahdollisuus saada laadukasta korkeakoulutasoista osaamista jopa siten, ettei käy kertaakaan kampuksella.

Jatkuva kehitys pitää kampuksen aktiivisena ja alueen elinvoimaisena.

Tällä hetkellä noin sata työelämässä toimivaa opiskelee avoimen ammattikorkeakoulun opintoja yhdessä yli 500 tutkinto-opiskelijan kanssa opettajien ja muun henkilökunnan osaavassa ohjauksessa ja toteuttaa omia unelmiaan. Kaikki yli 600 opiskelijaa pitävät yllä omaa oppimiskykyään ja samalla kehittävät oppimistehtävien avulla yrityksiään ja yhteisöjään.

Mahdollisuus saada joustavasti laadukasta osaamista johtaa luonnollisesti suureen kysyntään. Halukkaita opiskelijoita onkin moninkertaisesti opiskelijapaikkoihin nähden.

Kuninkaisten kampuksen väki otti tämän vuoksi käyttöön ensimmäisenä Suomen ammattikorkeakouluista valintakurssin opiskelijoiden valitsemiseksi. Opiskelija opiskelee yhden kurssin ja parhaiten menestyneet saavat tutkinto opiskeluoikeuden. Kurssin aikana opiskelijalle tulee käsitys siitä, mitä oppiminen korkeakoulussa vaatii ja salliiko oma elämäntilanne vaativiin opintoihin sitoutumisen.

Korkeakoulutuksen 2030 vision toteuttamisessa ollaan Huittisissa aktiivisia. Kehittyminen vaatii rohkeaa uusien asioiden kokeilua ja testaamista. Tarvitaan yhteistyötä muiden korkeakoulujen kanssa, mutta tärkein palaute tulee kuitenkin opiskelijoilta ja työelämästä.