Huittisten kouluhankkeesta

03.01.2019 Jyrki Peltomaa, Huittisten kaupunginjohtaja

Vuosi on vaihtunut ja kaupunki painii taloushuolien kanssa. Peruspalvelujen tarve, ja sitä kautta menot ovat kasvaneet, ja toisaalta verotulot ja valtionosuudet ovat vähentyneet! Yhtälö on huono, mutta tärkeät investoinnit on kuitenkin tehtävä.

Uuden koulun rakentaminen keskustaan on aivan välttämätön investointi, sillä alakoulun oppilaat on saatava väistötiloista mahdollisimman nopeasti nykyaikaiseen oppimisympäristöön.

Koulun suunnittelussa olemme siinä vaiheessa, että kartoitamme uudelleen mahdollisia koulun sijaintipaikkoja, koska meijerin viereinen pelto on osoittautunut yllättävänkin kalliiksi. Rakennuksen ja piha-alueiden perustamiskustannuksiin kuluisi kaikkineen rahaa noin 5,5 miljoonaa euroa.

Summa on suhteettoman suuri, kun koko kouluhankkeeseen on alustavassa taloussuunnittelussa varattu 12 miljoonaa, hankkeen arvioidut kustannukset meijerin pellolle rakennettaessa liikennejärjestelyineen nousisivat lähemmäs 20 miljoonaa euroa.

Olemme siis pakotettuja selvittämään vielä vaihtoehtoisia, maapohjaltaan parempia paikkoja uudelle koululle. Uuteen oppimisympäristöön on suunniteltu sijoitettavan nykyisen väistökoulun lisäksi esiopetusta, aamu- ja iltapäivätoimintaa, kehitysvammaisten oppilaiden ryhmät sekä musiikkiopisto.

Tärkeät investoinnit on kuitenkin tehtävä.

Suunnittelun edetessä joudumme myös vielä pohtimaan, voidaanko kaikki mainitut toiminnot sijoittaa uusiin tiloihin siten, että pysymme järkevässä kustannustasossa. Voidaanko esimerkiksi Huhkolinnan pihassa sijaitsevaan Lauttakylän väistökouluun sijoittaa joitakin toimintoja koululaisten siirtyessä uusiin tiloihin on kysymys, joka on syytä suunnittelussa ottaa huomioon.

Koulun rakentamisen tavoiteaikataulu on edelleen se, että vuoden 2022 syksyllä koulu voisi ottaa vastaan uudet oppilaat. Olemme kuitenkin linjanneet, että koulun huolelliseen suunnitteluun, paikan valintaan ja kouluun sijoitettavista toiminnoista päättämiseen, on varattava riittävästi aikaa, mikä voi tarkoittaa koulun avajaisten siirtymistä hieman eteenpäin.

Vielä emme siis varmasti voi luvata, pysymmekö suunnitellussa aikataulussa. Me, hankkeen vastuulliset virka- ja luottamushenkilöt  tiedostamme kuitenkin koululaisten, esiopetuksen ja musiikkiopiston vakavat tilaongelmat, joten tulemme varmasti viemään hanketta eteenpäin mahdollisimman nopealla aikataululla.
Hyvää alkanutta vuotta!